Beëindiging dienstverband

Er zijn verschillende manieren om het dienstverband te beëindigen, in onderstaand voorbeeld wordt dit tussentijds gedaan, de werknemer heeft dus nog een lopend contract bij de werkgever wat nog enige tijd doorloopt. In onderstaand voorbeeld wordt bijvoorbeeld als reden gegeven dat de werknemer niet voldoende aansluit op de functie en dat daardoor het contract ontbonden wordt.

Geachte heer Eriksen,

Zoals wij in ons gesprek op 21 oktober 2016 hebben besproken zijn wij en uw leidinggevende bij FreeWifi van mening dat u onvoldoende aansluit op uw functie.

Dit is dan ook de voornaamste reden dat wij ervoor gekozen hebben om uw contract bij FreeWifi te beëindigen. Hierbij houden wij rekening met de opzegtermijn die voor u geldt, daarom eindigt uw dienstverband bij ons officieel op 21 december 2016. Zoals u in het gesprek aangegeven heeft beschikt u nog over 13 verlofdagen, deze zullen van de einddatum afgetrokken worden waardoor uw laatste werkdag vrijdag 2 december 2016 zal zijn.

Mocht u nog verdere vragen hebben over deze brief of uw ontslag kunt u contact opnemen met Dhr.
Van Houten, hij is beschikbaar op maandag tot vrijdag van 10:00-18:00. Om zeker te weten dat onze brief bij u aankomt hebben wij de brief zowel aangetekend als niet aangetekend verstuurd. Wij wensen u hierbij nog veel succes in uw carrière.

Hoogachtend,

FreeWifi

Advertentie tip