Beëindiging proeftijd

De proeftijd is de periode die vooraf gaat aan het normale contract, hierin kunnen zowel de werknemer als de werkgever kijken of het bevalt. Mocht dit één van beide niet bevallen wordt ervoor gekozen om aan het eind van de proeftijd geen contractverlenging aan te gaan. Hieronder zie je een voorbeeld van een brief waarin de samenwerking na de proeftijd ophoudt.

Geachte mevrouw Peters,

Sinds 22 juni 2016 bent u werkzaam bij GreenSolutions B.V. in Amsterdam, in onze arbeidsovereenkomst zijn wij een proeftijd aangegaan van twee maanden wat betekent dat uw proeftijd op 22 augustus 2016 afloopt.

Zoals wij in ons gesprek hebben aangegeven is er besloten om uw proeftijd niet te verlengen, dit houdt in dat het dienstverband per 21 augustus 2016 afloopt. De redenen zijn nogmaals het feit dat uw ideeën niet geheel aansluiten bij onze bedrijfsfilosofie.

Mocht u nog verdere vragen hebben over deze brief of uw ontslag kunt u contact opnemen met Mevr. Klaassen, zij is beschikbaar op maandag tot woensdag van 08:00-16:00. Om zeker te weten dat onze brief bij u aankomt hebben wij deze brief als aangetekende brief verstuurd.
Wij wensen u nog veel succes bij het verdere verloop van uw loopbaan.

Hoogachtend,

GreenSolutions B.V.

Advertentie tip