Niet verlengen van contract

Een veelvoorkomende reden van ontslag is ook het niet verlengen van een contract, stel een werknemer is al enkele jaren in dienst en wilt zich niet aanpassen aan het bedrijf. In onderstaande brief zie je een voorbeeld van zo’n ontslag, de werknemer wilt niet mee ontwikkelen met het bedrijf en daardoor wordt gekozen om zijn contract te beëindigen.

Geachte heer Petersen,

In ons gesprek op 21 november is reeds besproken dat wij ervoor kiezen om uw arbeidscontract bij WebDezign B.V. niet te verlengen. De reden om uw contract niet te verlengen is het feit dat u niet geheel aansluit bij het profiel wat wij nu verwachten bij deze functie. Wij hebben u aangegeven wat u moest veranderen om de functie voort te kunnen blijven zetten, maar helaas kiest u ervoor om deze veranderingen niet in acht te nemen. U heeft een proeftijd van twee maanden, waardoor uw contract afloopt op 23 januari 2017, met uw verlofdagen in acht genomen is uw laatste dag op 17 januari 2017.

Mocht u verder nog vragen hebben over deze brief of uw ontslag kunt u contact opnemen met mijn collega Mevr. Boots van personeelszaken, zij is beschikbaar op maandag tot donderdag van 08:30-16:00. Wij wensen u verder nog veel succes in uw verdere carrière.

Hoogachtend,

WebDezign B.V.

Advertentie tip