Ontslag op staande voet

Iemand op staande voet ontslaan gebeurt meestal alleen in bijzondere omstandigheden, enkele voorbeelden hiervoor zijn bijvoorbeeld diefstal, intimidatie, dronkenschap of mishandeling. Er zijn nog meer redenen maar over het algemeen zijn het activiteiten die onacceptabel zijn. In onderstaand voorbeeld zie je hoe je het beste zo’n brief kunt opstellen.

Geachte heer Franken,

Middels deze brief bevestigen wij bij FreshFood B.V. dat u op staande voet en met onmiddellijke ingang ontslagen bent. De reden hebben wij u al uitgebreid uitgelegd en zullen hier in deze brief kort op ingaan, het feit dat u meerdere malen uw collega’s lastig hebt gevallen en bedreigd hebben tot uw ontslag geleidt. Hier zijn meerdere getuigen van waaronder Mevr. Friessen en Dhr. Janssen.

De hierboven beschreven omstandigheden vormen een dringende reden in de zin van artikel 7:678 BW waarvan wij uw arbeidsovereenkomst per direct beëindigen. Tevens maakt ontslag op staande voet u schadeplichtig, daarom behoud ik mij het recht om u voor eventuele schade die uw acties veroorzaakt hebben aansprakelijk te stellen.

Mocht u nog vragen hebben over dit bericht kunt u contact opnemen met mijn collega Dhr. Van der Kuijl van maandag tot vrijdag tussen 09:00-17:00. Om zeker te weten dat u deze brief ontvangt hebben wij deze brief zowel met de normale post als aangetekend verstuurd.

Hoogachtend

FreshFood B.V.

Advertentie tip